Aktualności
18.08.2020
Londyn (17 sierpnia) – Jurorzy CFI.co przyznali Grupie CANPACK nagrodę dla Najlepszych Rozwiązań Opakowaniowych Przyjaznych Środowisku CEE 2020.

Podsumowanie najważniejszych wniosków panelu jurorskiego:
  • Historia CANPACK rozpoczęła się w Polsce ponad 30 lat temu wraz z uruchomieniem pierwszej linii produktów aluminiowych. Dziś firma jest globalnym liderem opakowań i trzecim najważniejszym producentem opakowań aluminiowych w Europie.
  • Firma CANPACK uważa aluminium za surowiec idealny w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego i na nim opiera swoje produkty. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań metalowych na napoje, artykuły spożywcze, chemiczne, kosmetyki, aerozole, jak również kapsli.
  • Program trzech filarów zrównoważonego rozwoju opisuje zaangażowanie firmy na rzecz pracowników i lokalnych społeczności, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego recyklingu.
    W czasach kryzysu, CANPACK jest firmą, która wspiera potrzebujących. W ramach wolontariatu pracowniczego zostały wydrukowane w technologii 3D przyłbice ochronne dla placówek medycznych i opiekuńczych, by wspomóc walkę z Covid-19. Firma pozyskała, wyprodukowała, podarowała i dostarczyła kluczowe środki ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny dla społeczności na całym świecie, jak również przekazała fundusze i zorganizowała kampanie zbierania datków na wsparcie tej walki.


cfi_logo


Pełny raport panelu jurorskiego:

Grupa CANPACK: Najlepsze rozwiązania opakowaniowe przyjazne środowisku CEE 2020

Historia CANPACK rozpoczęła się w Polsce ponad 30 lat temu wraz z uruchomieniem pierwszej linii produktów aluminiowych. Dziś firma jest globalnym liderem opakowań i trzecim najważniejszym producentem opakowań aluminiowych w Europie. Zrównoważony rozwój stanowi jeden z fundamentów działania firmy. Aluminium, stanowiące podstawę produkcji firmy, to surowiec o długiej żywotności
i niskich kosztach pozyskania. Jest to jeden z najlepiej przetwarzanych materiałów na świecie; przetworzenie aluminium z recyklingu wymaga 95% mniej energii niż wydobycie go z boksytu. Firma CANPACK uważa aluminium za surowiec idealny w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i na nim opiera swoje produkty. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań metalowych na napoje, artykuły spożywcze, chemiczne, kosmetyki, aerozole, jak również kapsli. CANPACK oferuje także produkty szklane oraz inne rozwiązania opakowaniowe. Grupa uzyskała pozycję lidera w Europie Środkowej i Wschodniej
i zwiększa swoją obecność w Europie Zachodniej, Azji, Afryce, Ameryce Południowej, a ostatnio ogłosiła wejście na rynek amerykański (największy na świecie rynek aluminiowych puszek napojowych). Program trzech filarów zrównoważonego rozwoju opisuje zaangażowanie firmy na rzecz pracowników i lokalnych społeczności, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego recyklingu. W czasach kryzysu, CANPACK należy do firm, które wspierają potrzebujących. W ramach wolontariatu pracowniczego zostały wydrukowane
w technologii 3D przyłbice ochronne dla placówek medycznych i opiekuńczych, by wspomóc walkę
z Covid-19. Firma pozyskała, wyprodukowała, podarowała i dostarczyła kluczowe środki ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny dla społeczności na całym świecie, jak również przekazała fundusze i zorganizowała kampanie zbierania datków na wsparcie tej walki. Panel jurorski CFI.co przyznaje grupie CANPACK nagrodę za rok 2020 dla najlepszych rozwiązań opakowaniowych przyjaznych środowisku (CEE).

O CFI.co

CFI.co to magazyn drukowany oraz internetowe źródło informacji z obszaru biznesu, ekonomii i finansów. Redakcja uznaje, że tradycyjny podział na rynki wschodzące i rozwinięte stracił na znaczeniu w obliczu konwergencji światowych gospodarek. CFI.co, z siedzibą w Londynie, najbardziej wielokulturowym mieście na świecie, opisuje i analizuje czynniki stojące za tą zmianą. Łącząc opinie czołowych organizacji multilateralnych i krajowych z nowatorskimi pomysłami wiodących umysłów na świecie, zespół redakcyjny CFI.co pomaga czytelnikom lepiej zrozumieć siły kształtujące globalną gospodarkę.

O programie nagród CFI.co

Co roku, CFI.co znajduje osoby i organizacje, które w znaczący sposób przyczyniają się do konwergencji gospodarek i tworzą wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron. Obserwując stale ewoluujące gospodarki w różnych krajach, CFI.co zdaje sobie sprawę, że najlepsze praktyki znaleźć można na całym świecie. Program nagród ma na celu znalezienie i nagradzanie doskonałości wszelkiego rodzaju oraz stanowi inspirację do dalszej poprawy własnych wyników.