Aktualności
01.06.2020

KRAKÓW (29 maja 2020) – Grupa CANPACK, globalny producent opakowań z siedzibą w Krakowie, wspiera działania na rzecz walki z COVID-19. Grupa angażuje się zarówno w pomoc rzeczową, jak i finansową dla władz lokalnych oraz instytucji publicznych na całym świecie, pomagając zminimalizować skutki pandemii koronawirusa, w szczególności skupiając się na zdrowiu publicznym i opiece medycznej.

„Jako globalna firma, dla której kluczowe jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu, od początku działalności staramy się wspierać lokalne społeczności, w których prowadzimy działalność. W sytuacji epidemii szczególnie ważne stały się kwestie związane z ochroną zdrowia oraz pomoc medykom. Mocno zaangażowaliśmy się w wiele inicjatyw podjętych w obszarach działania Grupy, aby wspomóc potrzeby lokalnych społeczności. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu naszych pracowników, a także dzięki innowacyjnej technologii mogliśmy udzielić wsparcia tam, gdzie było ono potrzebne” – podkreśla Małgorzata Podrecka, Wiceprezes Grupy CANPACK. „Jesteśmy szczególnie dumni z zaangażowania naszych pracowników, którzy w ramach akcji wolontariackich zrealizowali wiele projektów dotyczących walki z COVID-19. Dla przykładu, nasz dział Badań i Rozwoju wykorzystał technologię druku 3D do produkcji przyłbic dla lokalnych szpitali. Projekt został sfinansowany przez Fundację CANPACK w ramach programu „Czas na wolontariat”- dodaje Małgorzata Podrecka

cp-news-imae

Skala pomocy realizowanej przez Grupę CANPACK w lokalizacjach, w których prowadzi działalność, zależy od indywidualnych potrzeb lokalnych społeczności. Prezentujemy kilka inicjatyw firmy, których celem jest wsparcie wysiłków walczących z pandemią.

W Polsce oraz w Indiach firma zapewniła fundusze na zakup środków ochrony osobistej w tym maseczek, gogli ochronnych, antybakteryjnego mydła w płynie, żelu dezynfekujących do rąk oraz do powierzchni, respiratorów jak również sprzętu medycznego dla szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. W swoich placówkach w Rosji, CANPACK produkuje płyny antybakteryjne oraz antywirusowe, korzystając z własnych laboratoriów i zasobów. W Brazylii firma ufundowała kosze żywnościowe dla Association of Garbage Collectors, szpitali publicznych, stowarzyszeń wspierających niepełnosprawne dzieci oraz sierocińców opiekujących się pokrzywdzonymi dziećmi. CANPACK Morocco pozyskał oraz przekazał materiały potrzebne dla służby zdrowia. Natomiast w Rumunii firma zapewniła wsparcie Radzie Inwestorów Zagranicznych, stale współpracującej ze swoimi członkami w celu prowadzenia zbiórek na inicjatywy przeciwdziałające skutkom pandemii.

Oprócz przekazania funduszy, podstawowych środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego, wspólnie z Fundacją Znajdź Pomoc, CANPACK uruchomił w Polsce specjalną linię telefoniczną dla osób doświadczających stresu z powodu COVID-19. W Aurangabad i Nuh w Indiach firma zainicjowała dwa programy CSR w zakresie gotowości do szybkiego reagowania w sytuacjach nagłych związanych z pandemią.