Aktualności
02.01.2020
Kraków, 3 stycznia 2020 r. – Grupa CANPACK, dla której idee zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element strategii biznesowej i kultury organizacyjnej, podjęła decyzję o przystąpieniu do inicjatywy UN Global Compact. Zaangażowanie w działania tej światowej organizacji, angażującej biznes w realizację celów zrównoważonego rozwoju, jest równoznaczne z deklaracją podjęcia aktywnych działań w tym obszarze oraz wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

tablica na social media - przystąpienie do GC_signatory

„Myśląc i działając w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, uznajemy naszą odpowiedzialność jako pracodawcy, producenta opakowań, członka lokalnej społeczności i partnera biznesowego. Nasze trzy filary zrównoważonego rozwoju – Care. Sustain. Recycle.– w czytelny sposób definiują kierunek działań CANPACK oraz odzwierciedlają oczekiwania wszystkich interesariuszy firmy” – podkreślił Roberto Villaquiran, CEO Grupy CANPACK. „Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy i wspólnie podejmować działania na rzecz globalnej gospodarki oraz lokalnych społeczności, w których prowadzimy działalność” – dodał.

United Nations Global Compact to największa, światowa inicjatywa, wzywająca firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Od 2000 roku do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.