Aktualności
14.11.2019
Kraków, 13 listopada 2019 r. – Grupa CANPACK po raz drugi przyłączyła się do inicjatywy „Biznes kontra smog”, realizującej program wolontariatu pracowniczego w zakresie edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza.

Program „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy firmy doradczej PwC w 2018 roku i jest realizowany we współpracy z 26 firmami pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia ASPIRE. Honorowy patronat nad programem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

W odpowiedzi na jedno z najważniejszych wyzwań, jakim jest zła jakość powietrza w Polsce firmy, które przystąpiły do programu, wspólnie zadeklarowały swoje pełne zaangażowanie w działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków.

„Zaangażowanie w inicjatywy, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko oraz podnoszenie świadomości ekologicznej, są jednym z priorytetów Grupy CANPCK w ramach realizowanej przez firmę strategii zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że udział w inicjatywach na rzeczy czystego powietrza oraz wspólne działanie jednoczące wysiłki wielu firm mogą doprowadzić do realnych, pozytywnych zmian.” – podkreśliła Małgorzata Podrecka, Group Legal & PR Officer, CANPACK. „Cieszymy się, że w tegorocznej edycji 15 naszych pracowników zdecydowało się zostać wolontariuszami, deklarując chęć prowadzenia warsztatów dla najmłodszych z Bydgoszczy, Brzeska, Orzesza i Krakowa.”

W pierwszej edycji programu wzięło udział 128 wolontariuszy z 11 firm, które przystąpiły do projektu. Ochotnicy przeprowadzili ekologiczne warsztaty dla niemal 10 tys. dzieci i młodzieży na temat dbałości
o czyste powietrze i przeciwdziałania powstawaniu smogu. Firmę CANPACK reprezentowało
19 wolontariuszy, którzy podczas 81 warsztatów przeszkolili ponad 4 000 dzieci w 12 miastach Małopolski.


logo_kolorRGB