Aktualności
09.04.2018
Jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na aluminiowe puszki napojowe w regionie bałkańskim, Grupa CANPACK uruchomiła w zeszłym miesiącu drugą linię produkcyjną puszek w swojej fabryce w Bukareszcie, w Rumunii. Jednocześnie Grupa powiększa moce produkcyjne puszek napojowych oraz wieczek w dwóch polskich zakładach o 900 mln rocznie.