Aktualności
14.06.2017
Doceniając wkład Grupy CANPACK w rozwój gospodarczy Polski i zaangażowanie społeczne redakcja dziennika „Rzeczpospolita” oraz Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego przyznała Grupie CANPACK wyróżnienie w III edycji rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu w kategorii „Duże spółki kontrolowane przez kapitał zagraniczny”. Ceremonia wręczenia nagród laureatom odbyła się 13 czerwca w siedzibie głównej warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W imieniu Grupy wyróżnienie odebrała Pani Małgorzata Podrecka Wiceprezes Zarządu CAN-PACK S.A.
Celem rankingu jest uhonorowanie firm, których działalność w największym stopniu przyczynia się do rozwoju naszego kraju i bogacenia się społeczeństwa. Kapituła ocenia tak wkład poszczególnych firm w gospodarkę Polski poprzez osiągane wyniki ekonomiczne, tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości czy też płacone w Polsce podatki, jak i ich zaangażowanie we wspieranie aktywności społecznej i charytatywnej.

edf