Aktualności
06.03.2017
Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. w dniu 28 lutego 2017 roku Zarząd CAN-PACK S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników spółki CAN-PACK Personnel Service sp. z o.o. podjęły odrębne uchwały o połączeniu spółek CAN-PACK S.A. i CAN-PACK Personnel Service sp. z o.o.. Połączenie nastąpi w trybie przeniesienia całego majątku CAN-PACK Personnel Service sp. zo.o. na CAN-PACK S.A. w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., a działalność CAN-PACK Personnel Service sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach struktur organizacyjnych CAN-PACK S.A.